Dodany: 2010-09-28 08:59:46

Co oznacza termin kredyt hipoteczny Istnieje wiele rodzaju kretyków. Tylko niewielka część z nich jest bardzo popularna wśród społeczeństwa. Składa się na to przede wszystkim niewiedza o ich istnieniu. Nagłaśnia się jedynie te, z których firmy mogą uzyskać konkretne zyski. Jednym z takich kredytów jest kredyt budowlany.

 

Kredyt budowlany możemy przeznaczyć na określony zakres czynności. A więc: budowę albo remont naszego mieszkania czy domu, budowę garażu, lub budowę infrastruktury, która pozwoli nam na bezpieczne użytkowanie budynku mieszkalnego. Jednak nie jest tak kolorowo jak przedstawiają to najczęściej telewizyjne spoty. Aby otrzymać kredyt budowlany musimy spełnić kilka następujących warunków.

 

Pieniądze może otrzymać osoba, która: zamieszkuje teren Polski, ma pełną zdolność prawną. Uregulowany stosunek z wojskiem oraz stałe dochody.   Gdy spełnimy wszystkie te założenia możemy przystąpić do składania wniosku o przyznanie kredytu budowlanego. Wysokość przydzielonego kredytu jest zawsze różna. Zależy to od wielu czynników a w szczególności od zdolności kredytowej i miesięcznej kwoty jaką chcemy przeznaczyć na spłatę.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Co oznacza termin kredyt hipoteczny
Nick: